RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.12.03 - 31.12.03
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos       16 200 4 53
Namdalseid 1 8   3 20    
Lierne       2 55 1 34
Grong 1 3   5 25    
Overhalla 1 31 1 7 104 3 63
Flatanger       4 37    
Namsskogan       2 4    
Nærøy       12 950 4 838
Verran       12 148 2 36
Bindal       5 28    
Roan       1 8    
Steinkjer       3 7    
Trondheim 1 31 1 1 365 1 351
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager