RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.12.02 - 31.12.02
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 2 38 1 15 196 1 107
Lierne 1 31 1 1 69 1 55
Overhalla 1 9   8 58    
Høylandet       1 3    
Flatanger       1 9    
Vikna       4 20    
Nærøy 4 124 4 8 822 4 740
Verran       12 94 1 7
Leka       1 1    
Sømna       1 12    
Brønnøy 1 8   3 25    
Osen       2 9    
Roan       3 12    
Trondheim 1 31 1 1 199 1 185
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager