RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.12.01 - 31.12.01
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 3 36 1 18 596 4 457
Namdalseid       5 41 1 2
Namsskogan       1 1    
Grong       3 16    
Overhalla 2 12   9 68    
Høylandet       1 9    
Flatanger       2 46    
Vikna       2 9    
Nærøy 3 11   5 19    
Verran       7 62 1 12
Steinkjer       2 55 1 11
Bindal       2 11    
Brønnøy       3 19    
Roan       1 7    
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager