OVERFØRINGSKLARE PASIENTER DESEMBER 2000
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 5 86 1 18 472 5 326
Namdalseid       3 16    
Lierne       2 11    
Grong       3 15    
Overhalla 1 1   2 11    
Høylandet              
Fosnes              
Flatanger       2 16    
Vikna       4 30    
Nærøy 2 6   5 23    
Verran 3 14 1 7 54    
Bindal       1 3    
Brønnøy              
Osen       1 5    
Roan       1 1    
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager