RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.11.03 - 30.11.03
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 1 12 1 16 200 4 53
Namdalseid       2 12    
Lierne       2 55 1 34
Grong 1 9   4 22    
Overhalla 2 4 1 7 73 2 44
Flatanger       4 37    
Namsskogan       2 4    
Nærøy 4 45   12 950 4 838
Verran       12 148 2 36
Bindal       5 28    
Roan       1 8    
Steinkjer       3 7    
Trondheim 1 30 1 1 334 1 310
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager