RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.11.02 - 30.11.02
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 2 37 1 14 158 1 76
Lierne 1 30 1 1 38 1 24
Overhalla       7 49    
Høylandet       1 3    
Flatanger       1 9    
Vikna       4 20    
Nærøy 4 120 4 8 698 4 616
Verran 1 6   12 94 1 7
Leka       1 1    
Sømna       1 12    
Brønnøy 1 7   2 17    
Osen       2 9    
Roan       3 12    
Trondheim 1 30 1 1 168 1 154
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager