RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.10.03 - 31.10.03
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 2 18 1 16 188 4 41
Namdalseid       2 12    
Lierne       2 55 1 34
Grong       3 13    
Overhalla 1 6   5 69 2 44
Flatanger 1 6   4 37    
Namsskogan       2 4    
Nærøy 2 5   8 905 4 838
Verran 2 13   12 148 2 36
Bindal 1 6   5 28    
Roan       1 8    
Steinkjer       3 7    
Trondheim 1 31 1 1 304 1 280
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager