RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.10.02 - 31.10.02
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 4 19 3 14 120 1 46
Lierne 1 8 1 1 8    
Overhalla 1 9   7 49    
Høylandet 1 3   1 3    
Flatanger       1 9    
Vikna       4 20    
Nærøy 4 124 4 8 578 4 496
Verran 1 8 1 11 88 1 7
Leka       1 1    
Sømna       1 12    
Brønnøy       1 10    
Osen       2 9    
Roan       3 12    
Trondheim 1 31 1 1 138 1 124
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager