RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.10.01 - 31.10.01
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 4 71 1 14 521 4 396
Namdalseid 1 16   5 41 1 2
Namsskogan       1 1    
Grong       3 16    
Overhalla 1 8   7 50    
Høylandet       1 9    
Flatanger       2 46    
Vikna 1 1   2 9    
Nærøy       2 8    
Verran 2 14 1 7 62 1 12
Steinkjer       2 55 1 11
Bindal 1 10   2 11    
Brønnøy       3 19    
Roan       1 7    
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager