RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.09.03 - 30.09.03
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 2 17   14 170 3 38
Namdalseid       2 12    
Lierne       2 55 1 34
Grong 1 6   3 13    
Overhalla 2 16 1 5 63 2 44
Flatanger 1 6   4 37    
Namsskogan       2 4    
Nærøy 2 60 2 6 900 4 838
Verran       10 135 2 36
Bindal 1 8   4 22    
Roan       1 8    
Steinkjer 1 2   3 7    
Trondheim 1 30 1 1 273 1 259
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager