RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.09.02 - 30.09.02
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 1 11 1 10 101 1 46
Overhalla       6 40    
Flatanger       1 9    
Vikna       4 20    
Nærøy 1 11   4 26    
Verran 2 16 1 11 80    
Leka       1 1    
Sømna       1 12    
Brønnøy       1 10    
Osen       2 9    
Roan       3 12    
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager