RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.09.01 - 30.09.01
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 5 86 3 13 450 3 340
Namdalseid       4 25    
Namsskogan       1 1    
Grong       3 16    
Overhalla       6 42    
Høylandet       1 9    
Flatanger 1 26   2 46    
Vikna       1 8    
Nærøy       2 8    
Verran 1 2 1 6 48 1 12
Steinkjer       2 55    
Bindal       1 1    
Brønnøy 1 14   3 19    
Roan       1 7    
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager