RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.08.03 - 31.08.03
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos       12 153 2 36
Namdalseid       2 12    
Lierne       2 55 1 34
Grong       2 7    
Overhalla 1 25 1 4 47 1 11
Flatanger       3 31    
Namsskogan       2 4    
Nærøy 2 62 2 6 840 4 778
Verran 2 4   10 135 2 36
Bindal       3 14    
Roan       1 8    
Steinkjer       1 5    
Trondheim 1 31 1 1 243 1 229
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager