RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.07.03 - 31.07.03
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos       12 153 2 36
Namdalseid       2 12    
Lierne       2 55 1 34
Grong       2 7    
Overhalla 1 1   3 22    
Flatanger       3 31    
Namsskogan       2 4    
Nærøy 3 85 3 6 778 4 716
Verran 3 20   8 131 2 36
Bindal       3 14    
Roan       1 8    
Steinkjer       1 5    
Trondheim 1 31 1 1 212 1 198
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager