RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.06.03 - 30.06.03
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 1 12   12 153 2 36
Namdalseid       2 12    
Lierne       2 55 1 34
Grong       2 7    
Overhalla 1 2   2 21    
Flatanger 2 22   3 31    
Namsskogan       2 4    
Nærøy 3 90 3 6 693 4 631
Verran 2 40 1 7 111 2 36
Bindal       3 14    
Roan       1 8    
Steinkjer       1 5    
Trondheim 1 30 1 1 181 1 167
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager