RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.06.02 - 30.06.02
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 1 1 1 8 82 1 46
Overhalla 2 12   6 40    
Flatanger       1 9    
Vikna 1 5 1 4 18    
Nærøy       3 15    
Verran 1 20   9 46    
Leka       1 1    
Sømna       1 12    
Brønnøy       1 10    
Osen       2 9    
Roan 2 6 1 3 11    
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager