RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.05.04 - 31.05.04
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 4 21   11 83    
Namdalseid       2 7    
Lierne              
Grong       2 20    
Overhalla       1 17 1 3
Fosnes       1 3    
Flatanger              
Vikna       1 7    
Namsskogan       1 2    
Nærøy       4 48 2 5
Verran       5 40    
Bindal       2 11    
Roan       1 6    
Steinkjer 1 3   2 11    
Brønnøy 1 2   1 7    
Trondheim 1 31 1 1 152 1 138
Sømna       1 7    
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager