RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.05.03 - 31.05.03
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 2 21   11 141 2 36
Namdalseid       2 12    
Lierne       2 55 1 34
Grong 1 5   2 7    
Overhalla 2 18   2 19    
Namsskogan       2 4    
Nærøy 4 124 4 6 603 4 541
Verran 1 19 1 6 71 2 6
Bindal 1 9   3 14    
Roan       1 8    
Steinkjer       1 5    
Trondheim 1 31 1 1 151 1 137
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager