RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.05.02 - 31.05.02
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos       7 81 1 46
Overhalla 1 11   4 28    
Flatanger       1 9    
Vikna       3 13    
Nærøy       3 15    
Verran       8 46    
Leka       1 1    
Sømna 1 12   1 12    
Brønnøy       1 10    
Osen       2 9    
Roan       1 5    
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager