RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.05.01 - 31.05.01
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 3 49 1 7 186 1 154
Namdalseid       4 25    
Namsskogan       1 1    
Grong       3 16    
Overhalla 1 9   4 26    
Høylandet 1 2   1 9    
Nærøy       2 8    
Verran       5 46 1 12
Steinkjer       1 12    
Bindal       1 1    
Brønnøy       2 5    
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager