RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.04.03 - 30.04.03
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 1 7   9 120 2 36
Namdalseid       2 12    
Lierne       2 55 1 34
Grong       1 2    
Overhalla 1 1   1 1    
Namsskogan       2 4    
Nærøy 4 113 3 6 476 4 417
Verran       5 52 1 1
Bindal 1 2   3 5    
Roan 1 8   1 8    
Steinkjer       1 5    
Trondheim 1 30 1 1 120 1 106
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager