RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.03.04 - 31.03.04
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 2 13   4 26    
Namdalseid       2 7    
Lierne              
Grong       1 13    
Overhalla       1 17 1 3
Flatanger              
Namsskogan              
Nærøy 1 17   3 40 2 5
Verran 2 11   4 34    
Bindal 1 5 1 2 9    
Roan 1 1 1 1 1    
Steinkjer              
Brønnøy       1 7    
Trondheim 1 31 1 1 91 1 77
Sømna 1 7   1 7    
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager