RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.03.03 - 31.03.03
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 3 16   8 113 2 36
Namdalseid       2 12    
Lierne       2 55 1 34
Grong       1 2    
Namsskogan 1 2   2 4    
Nærøy 5 127 4 6 363 4 304
Verran 1 15   5 52 1 1
Bindal       2 3    
Steinkjer       1 5    
Trondheim 1 31 1 1 90 1 76
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager