RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.03.01 - 31.03.01
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 1 31 1 5 107 1 93
Namdalseid 1 8   3 16    
Namsskogan       1 1    
Grong 2 9   2 9    
Overhalla 1 7 1 4 17    
Nærøy       2 8    
Verran 2 9   5 46 1 12
Steinkjer 1 4   1 12    
Bindal       1 1    
Brønnøy       2 5    
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager