RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.02.04 - 29.02.04
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 2 12 1 3 13    
Namdalseid 1 1   2 7    
Lierne              
Grong 1 13   1 13    
Overhalla       1 17 1 3
Flatanger              
Namsskogan              
Nærøy       2 23 1 2
Verran 3 18 1 3 23    
Bindal       1 4    
Roan              
Steinkjer              
Brønnøy       1 7    
Trondheim 1 29 1 1 60 1 46
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager