RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.02.03 - 28.02.03
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 5 54 1 6 97 2 35
Namdalseid 1 5   2 12    
Lierne 2 23   2 55 1 34
Grong 1 2   1 2    
Namsskogan 1 1 1 1 2    
Nærøy 4 112 4 5 236 4 183
Verran 3 25   4 37    
Bindal 1 2   2 3    
Steinkjer 1 5   1 5    
Trondheim 1 28 1 1 59 1 45
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager