RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.02.02 - 28.02.02
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 3 31 1 5 75 1 45
Namdalseid              
Namsskogan              
Grong              
Overhalla       2 9    
Høylandet              
Flatanger       1 9    
Vikna       3 13    
Nærøy 2 13   2 13    
Verran 6 22   7 30    
Leka 1 1   1 1    
Steinkjer              
Bindal              
Brønnøy       1 10    
Osen 1 3   2 9    
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager