RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.02.01 - 28.02.01
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 3 37 1 5 76 1 62
Namdalseid 2 8   2 8    
Namsskogan       1 1    
Overhalla 2 8 1 3 10    
Nærøy 1 3   2 8    
Verran 1 10   3 37 1 12
Steinkjer 1 8   1 8    
Bindal       1 1    
Brønnøy 1 4   2 5    
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager