RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.01.04 - 31.01.04
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 1 1   1 1    
Namdalseid 1 6   1 6    
Lierne              
Grong              
Overhalla 1 17   1 17 1 3
Flatanger              
Namsskogan              
Nærøy 2 23   2 23 1 2
Verran 1 5 1 1 5    
Bindal 1 4   1 4    
Roan              
Steinkjer              
Brønnøy 1 7   1 7    
Trondheim 1 31 1 1 31 1 17
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager