RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.01.03 - 31.01.03
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 2 43 1 2 43 1 17
Namdalseid 1 7   1 7    
Lierne 2 32 1 2 32 1 17
Namsskogan 1 1   1 1    
Overhalla              
Høylandet              
Flatanger              
Vikna              
Nærøy 5 127 4 5 127 4 110
Verran 1 12   1 12    
Leka              
Sømna              
Bindal 1 1   1 1    
Brønnøy              
Osen              
Roan              
Trondheim 1 31 1 1 31 1 17
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager