RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.01.02 - 31.01.02
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 3 47 1 3 47 1 17
Namdalseid              
Namsskogan              
Grong              
Overhalla 2 9   2 9    
Høylandet              
Flatanger 1 9   1 9    
Vikna 3 13   3 13    
Nærøy              
Verran 1 8   1 8    
Steinkjer              
Bindal              
Brønnøy 1 10   1 10    
Osen 1 6   1 6    
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager