RAPPORT OVER OVERFØRINGSKLARE PASIENTER
PERIODEN 01.01.01 - 31.01.01
KOMMUNE I PERIODEN HITTIL I ÅR
Ant. pasienter Ant. dager *) Ant. pas. inneligg. pr. siste dato **) Ant. pasienter Ant. dager Ant. overføringsklare pas. ligget over 14 dager ***) Ant. dager overføringsklar utover 14 dager
Namsos 3 39 1 3 39    
Namsskogan 1 1   1 1    
Overhalla 2 2 1 2 2    
Nærøy 1 5   1 5    
Verran 2 27   2 27 1 12
Bindal 1 1   1 1    
Brønnøy 1 1   1 1    
*) Antall dager; ikke medregnet første dag som registrert overføringsklar
**) Antall overføringsklare pasienter inneliggende pr. siste dato i perioden
***) Antall overføringsklare pasienter hittil i år som har ligget over 14 dager