Helse Nord-Trøndelag HF
Sykehuset Namsos
16.10.2002

Individuell plan


Sykehusene i Nord-Trøndelag har i samarbeid med fylkeslegen og Mental helse utarbeidet en felles individuell plan som kan brukes i forhold til alle pasientgrupper med behov for individuell plan (både somatikk og psykiatri, - og i sykehus og kommunen). 

Bakgrunnen for arbeidet var å lage en plan som kan brukes ved begge sykehus og kommunen i vårt opptaksområde. Det har vært stor etterspørsel etter planen fra andre sykehus og kommuner i landet - særlig fordi den er så enkel og fargerik og tilfredstiller forskriftene til individuell plan.

Plansystemet består av
- en forside (ppt-format) (jpg-format)
- individuell plan (word-format)
- samtykkeerklæring (word-format)
- veileder (word-format)

Undervisningspakke: Html-format  Powerpoint-format

Andre aktuelle linker:
1. Veileder for individuell plan 2001 
I-1026 B http://odin.dep.no/hd/norsk/publ/veiledninger/030051-120009/index-dok000-b-n-a.html

2. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 
I-1039 B http://odin.dep.no/hd/norsk/publ/veiledninger/030051-120010/index-dok000-b-n-a.html

3. Forskrifter for individuell plan
Forskrift om individuelle planer http://odin.dep.no/hd/norsk/publ/hoeringsnotater/030061-080013/index-dok000-b-n-a.html

Tilbake