Prosjekter Namdal Sykehus


Vannlating

Vannlatingsplager hos gamle på sykehjem

Påbegynt november 1999

Planlagt avsluttet primo 2001

Namdal sykehus, geriatrisk poliklinikk 
6-8 sykeheimer i Nord-Trøndelag

Prosjektledere Liv Heidi Skotnes og Ragnhild Omli

Kontaktpersoner: Skotnes/Omli,tlf. 74215492

Prosjekter Namdal sykehus