Utdanning og arbeid

Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag gir uvurderlig informasjon til bruk i forskningen. Overlege Eystein Stordal undersøker angst og depresjon, et forskningsprosjekt som skal føre fram til doktorgrad.Utdanning

Medisinsk embetseksamen fra Gøttingen,Tyskland
Spesialist i psykiatri 1984
 

Tidligere arbeid/arbeidssted

1975                 Gravdal sykehus
1976                
Vestvågøy kommune
1979-82   Bedriftshelsetjeneste/ Allmennpraksis, Namsos

1983         Regionsykehuset i Trondheim, avdeling Haukåsen

Forskerutdanning NTNU 1998-2000.

Overlege fra 1984.

Publikasjoner

Høyberg OJ., Maragacis B., Mullin J., Norum D., STORDAL E., Ekdahl P., Ose E, Moksnes KM., Sennef C:  A double-blind multicenter comparison of mitrazapine and amotriptyline in elderly depressed patients. cta Psychiatr Scnd  1996:93:184-190.

Vitenskapelig erfaring: Siden 1984 deltatt i klinisk legemiddelutprøvinger, både mot depresjon, schizofreni og generell angst. (Til sammen 14 studier).

Siden 1997 faglig ansvarlig for regionalt schizofreniprosjekt, (både kartleggings- og intervensjonsstudie).

Deltatt i forskningsopplegg med lithiumprofylakse ved manisk-depressiv sinnslidelse, og forskningsopplegg med familien med epilepsi og psykiske lidelser (Klinisk genetikk).

 Arbeider nå med kartlegging av angst og depresjon i den generelle befolkning (Data fra HUNT - Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) og sammenhengen mellom angst/depresjon og andre helse- og sosialforhold med målsetting om ferdigstillelse i 2001 og 2002. Les mer om den her.