Prosjekter Namdal Sykehus


Samtalegrupper til pasienter og deres pårørende

Samtalegrupper til pasienter med MS og pasienter med slag og deres pårørende

Påbegynt januar 1996

Avsluttet mai 1998

Namdal sykehus, medisinsk avdeling

Kontaktpersoner:
Gerd Nysether, tlf. 74215363
Bente Bolkan, tlf. 74215541
Siri Gunn Sagvik, tlf. 74215555

Prosjekter Namdal sykehus