Prosjekter Namdal Sykehus


Psykiatri Behandlingsprogram

Utarbeide strukturerte behandlings- og kursprogram

Påbegynt oktober 1998

Avsluttet juni 2000

Namdal sykehus, psykiatrisk klinikk 

Prosjektledere Finn Åge Wesche og Petter Flornes

Kontaktperson:
Finn Åge Wesche, tlf. 74215658

Prosjekter Namdal sykehus