Prosjekter Namdal Sykehus


Prosjekt Ultralydjordmor

Bedre behandlingstilbudet til de gravide

Påbegynt november 1997

Fortsetter fortløpende

Namdal sykehus, føde/barsel avdelingen

Kontaktperson: Overjordmor Randi Grande, tlf. 74215400

Prosjekter Namdal sykehus