Prosjekter Namdal Sykehus


Prosedyrer ved røntgenavdelingen

Prosedyrer i forhold til røntgenundersøkelser

Påbegynt 01.01.1997

Avsluttet 31.12.1998

Namdal sykehus, røntgenavdelingen

Kontaktperson:  Torstein Rønningen, 74215579

Prosjekter Namdal sykehus