Namdal sykehusTVERRFAGLIG KURS BASERT PÅ PROBLEMBASERT LÆRING

· Et av tiltakene i det regionale prosjektet R4, var tverrfaglig kurs 
· 333 sykepleiere og 87 leger fra 8 sykehus og 88 kommuner har i løpet av 12 måneder deltatt i felles kurs som ble avviklet desentralisert
· Kurset brukte problem-basert-læring (PBL) som metode og førte til mye egenaktivitet.
· PBL viste seg å være en suveren læringsmetode for helsearbeidere med mye praktisk erfaring og kursdagen tillot fordypning i fagspesifikke problemstillinger, samtidig som det ble tid til tverrfaglige drøftinger
· Den viktigste evalueringsmetoden ble fokusgruppeintervjuer. Resultatene fra disse intervjuene ble kontrollert mot tilbakemeldingene vi fikk gjennom skriftlige evalueringsskjemaer fra alle kursdagene. 
· Sitater fra deltakernes evaluering:
· Uvant måte å skaffe seg lærdom på
· Pasientfortellingene var realistiske og beskrev relevante problemstillinger
· Blir kjent med hverandres kunnskap
· Barrieren for å ta kontakt med andre blir mindre
· Faglig fellesskap og faglig trygghet gir bedre samarbeid
· Lærte mye av å innhente ny kunnskap via ulike kanaler
· praksisrelatert 
· engasjerende 

Kontaktperson: Anestesisykepleier , tlf. 74 21 54 00

LINKER:

Tilbake