Prosjekter Namdal Sykehus


Pasientetterlevelse (Compliance)

Etterlevelse av anbefalinger fra helsepersonell og kunnskap om egen sykdom blant hjertesviktpasienter

Påbegynt januar 1999

Avsluttet juni 2000

Namdal sykehus, medisinsk avdeling, post H5

Prosjektleder / Kontaktperson: Lisbeth Ø. Rygg, tlf. 74215465

Prosjekter Namdal sykehus