Prosjekter Namdal Sykehus


Pårørende til psykiatriske pasienter

Hvilke behov for hjelp ønsker de fra avdelingen?  Hvilke tilbud kan avdelingen gi de pårørende?

Påbegynt januar 1998

Avsluttet oktober 1999

Namdal sykehus, psykiatrisk klinikk, avdeling Nærøy

Kontaktperson: Vigdis Kutschera, tlf. 74389266

Prosjekter Namdal sykehus