Prosjekter Namdal Sykehus


Osteoporoseprosjektet

Undersøke livskvalitet hos pasienter med fractura colli femoris før og etter fall

Registrering og kartlegging av alle lårhalsbrudd.

Påbegynt i mai 1999
Avsluttes i desember 2000

Namdal sykehus, kirurgisk avdeling, post H3
Innherred sykehus

Mål for prosjektet: At man med forebyggende tiltak og informasjon kan forebygge fall og antall lårhalsbrudd .

Kontaktpersoner:
Mariann Nilsen, tlf. 74 27 15 55
Rune Moan, tlf. 74 21 54 00

Prosjekter Namdal sykehus