Prosjekter Namdal Sykehus


Oppfølgingssamtale til respiratorpasienter. En kartlegging blant sykepleiere ved intensivavdelingen

Oppfølgingssamtale til respiratorpasienter.  Er dette viktig for sykepleierne ved intensivavdelingen ved Namdal sykehus?

Påbegynt januar 1998

Avsluttet oktober 1999

Namdal sykehus, kirurgisk intensiv avdeling

Kontaktperson: Hallgerd Flornes, tlf. 74215835

Prosjekter Namdal sykehus