Prosjekter Namdal Sykehus


Nosokominale infeksjoner

Prevalensundersøkelse av nosokominale infeksjoner 4 ganger i året.

Påbegynt 01.01.1999

Fortsetter med 4 årlige undersøkelser

Namdal sykehus

Kontaktpersoner:
S. Kolås, tlf. 74215820
K. Thun, tlf. 74215400

Prosjekter Namdal sykehus