Prosjekter Namdal Sykehus


Mor og barn vennlig initiativ

Legge forholdene til rette for optimal behandling av mor og barn med fokus på amming

Påbegynt i 1995

Fortsetter fortløpende

Namdal sykehus, føde/barsel avdelingen

Overjordmor Randi Grande
Jordmor Torbjørg Vestgøte

Kontaktperson: Randi Grande, tlf. 74215400

Prosjekter Namdal sykehus