Prosjekter Namdal Sykehus


LISE - et prosjekt som setter livskvalitet i sentrum for kreftpasienter

Bedre behandlingstilbud for kreftpasienter og deres pårørende med utgangspunkt i Hospicebegrepet ved å se behandlingskjeden mellom 1.og 2. linje tjenestelig perspektiv.

Påbegynt i mars 2000

Planlagt avsluttet i mars 2002

Namdal sykehus, kirurgisk avdeling, post D3 / H3

Deltakere: 
Prosjektleder Aud Fossland
Avdelingssykepleier Bente Eidesmo
Avdelingssykepleier Siri Gunn Sagvik
Klinikkoversykepleier Margrethe L. Brøndbo

Kontaktperson: Aud Fossland, tlf. 74215555

Prosjekter Namdal sykehus