Prosjekter Namdal Sykehus


Klinisk sykepleiespesialist

Utarbeidelse av fagplan og utdanning av kliniske sykepleiespesialister

Påbegynt september 1997

Avsluttet mars 2000

Namdal sykehus

Prosjektleder / Kontaktperson:  Lisbeth Ø. Rygg, tlf. 74215465

Prosjekter Namdal sykehus