Prosjekter Namdal Sykehus


Infeksjonsregistrering

Insidensregistrering av postoperative sårinfeksjoner.  

Påbegynt 01.01.1993

Fortsetter fortløpende

Namdal sykehus, kirurgisk avdeling

Prosjektleder Sidsel Kolås, Kolbjørn Thun

Kontaktpersoner:
S. Kolås, tlf. 74215820
K. Thun, tlf. 74215400

Prosjekter Namdal sykehus