Prosjekter Namdal Sykehus


Etablering av geriatrienheten / - senger

Integrering av geriatriske senger i en effektiv medisinsk post med mål om å gi et godt geriatrisk tilbud

Påbegynt 1996

Avsluttet årsskiftet 1998/1999

Namdal sykehus, fellesposten MedH4

Prosjektleder Tove Sagnes

Kontaktperson: Kari Bromseth, tlf. 74215543

Prosjekter Namdal sykehus